Vyhradení fanúšikovia strávili 8 rokov výrobou hry „Blade Runner“ z roku 1997 na modernom počítači

Milovanú adaptáciu Westwood Studios nebolo možné v podstate na modernom hardvéri hrať - až doteraz.