Najväčšia kancelárska sila, ktorú môžete urobiť

Predpokladajme, že ste slabá kancelária (vy ste). Zmeňme jeden hlasný hovor cez Skype naraz.