Prekvapujúca hĺbka filmu „Super Mario Run“

Zbieranie každej tajnej mince ukazuje, ako dobre ovláda Mariovi mobilný debut.