Prečo práve 26-ročný strategický klasik práve dostal svoje prvé DLC

Ako bola modderova obsedantná práca na zlepšení chybnej hry nakoniec vyhlásená za svätú.