Skladateľ knihy „Krajina nádeje a slávy“ by nenávidel každého, kto si ju dnes kúpi

Skladba Edwarda Elgara sa stala najnovším bojiskom kultúrnych vojen reakčnej pravice, ale samotný človek bol v úplnom rozpore s britskou spoločnosťou, ktorá ho prišla uctiť.