Ak kupujete burinu vo Veľkej Británii, dajte si pozor - ale nie z dôvodu, prečo si myslíte

Bezohľadní výrobcovia doplňujú svoje perá THC, ktoré im boli vyčítané z nedávneho množstva zranení a úmrtí vape v USA, syntetickým kanabisom.